Enkelt och rakt på sak. Lokal närvaro och egen förvaltning

Fastpartner äger och förvaltar fastigheter i Sveriges största befolkningscentra: Stockholm, Göteborg och Malmö samt Mälardalsregionen från Gävle till Norrköping.

Vi vänder oss till hela Sveriges mångskiftande näringsliv – här finns några av Sveriges ledande och största industribolag, liksom unga entreprenörer med nystartade företag – grunden till morgondagens svenska näringsliv.
Dessutom finns många typer av samhällsservice i våra lokaler, som t ex skolor, statliga och kommunala förvaltningar och vårdinrättningar – verksamheter som håller hjulen rullande i samhället.

Vi har egen personal på våra förvaltningsenheter, vilket betyder snabb service med kvalitet. Genom en fortlöpande kontakt med kunden kan vi se och planera för morgondagens behov. Det är enkelt att vara kund hos Fastpartner.

Svarta siffror

Engagemang tillsammans med grönt tänkande skapar svarta siffror.
Våra fastigheters marknadsvärde uppgick 2021 till 31 344,4 MSEK.
Soliditet 42,4%.

Policy för en grön hållbar framtid

MILJÖ- OCH ENERGIMÅL

Fastpartner ska utvecklas till ett mer klimatanpassat och miljömässigt hållbart bolag tillsammans med våra hyresgäster. 

Energiförbrukningen och koldioxidutsläpp
ska sänkas varje år i jämförbart bestånd.
(kWh/m2 och kg CO2-ekv/m2).

Miljöpåverkan ska minska i transporterna.

Fastpartners Fordonspolicy ska tillämpas. Resursförbrukningen ska minska, återvinningen öka och källsorteringen ska förbättras.

Materialval ska tillämpas med försiktighetsprincipen och ur hållbarhetssynpunkt.

Vidareutveckling av Miljö- och Energiledningssystemet ska ske internt och vi ska ställa krav på våra leverantörer.

Nyproducerade byggnader certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Geoenergi eller annan förnybar energikälla i form av värme- och kylpump (vid behov) ska användas.

VIKTIGA ENERGI- OCH MILJÖFAKTORER

Viktiga energi- och miljöfaktorer i vår verksamhet:

• drifttider för luftbehandlingsanläggningar

• luftbehandlingsaggregatens verkningsgrad för värmeåtervinning

• styr- och övervakningssystemens utformning

• möjligheter till kontinuerlig driftövervakning/styrning
via webbaserat övervakningssystem

• hyresgästernas verksamheter och rutiner

• anpassning av klimatsystem, belysning, styrning till hyresgästernas verksamheter

• utbildning och erfarenhetsåterföring av driftpersonal/säkerställande att rutiner finns för styrning av anlitade förvaltningsföretag

• värmeisolering och lufttäthet

• solinstrålning

UPPFÖLJNING OCH REVISION

Miljö- och Energipolicyn ska följas upp varje år av företagets lednings- och styrgrupp.
Miljö- och Energiledningssystemet ska följas upp.

Vill du veta mer?

Om du är nyfiken på möjligheterna för dig och din verksamhet i kvarteret Sporren berättar vi gärna mer.
Hör av dig via formuläret här intill så kontaktar vi dig!